CÔNG TY TƯ VẤN MULTI LAW

Hôn nhân & gia đình, đất đai, doanh nghiệp

ly hôn nhanh
0946220880

  Tại sao lại nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi

  Công ty tư vấn Multi Law

  Multi Law cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật và thực hiện thủ tục pháp lý trên mọi lĩnh vực: Tư vấn Hôn nhân và gia đình, Thành lập doanh nghiệp – thay đổi đăng ký doanh nghiệp, giải thể doanh nghiệp, đất đai, tư vấn chuyển nhượng nhà đất, soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, luật sư gia đình, tư vấn các lĩnh vực pháp luật khác.

  Dịch vụ giải quyết ly hôn thuận tình nhanh trọn gói

  + Tư vấn điều kiện ly hôn thuận tình

  + Tư vấn trình tự, thủ tục ly hôn thuận tình

  + Tư vấn hoàn thiện hồ sơ ly hôn thuận tình

  xem chi tiết

  Dịch vụ giải quyết ly hôn đơn phương nhanh trọn gói

  + Tư vấn điều kiện trình tự, hồ sơ thủ tục ly hôn đơn phương

  + Tư vấn chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn đơn phương

  + Tư vấn quyền nuôi con và cấp dưỡng khi ly hôn đơn phương

  + Luật sư bảo vệ cho Khách hàng tại phiên tòa ly hôn đơn phương

  xem chi tiết

  Dịch vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài

  + Tư vấn điều kiện, trình tự, hồ sơ, thủ tục đơn phương ly hôn hoặc thuận tình ly hôn với người nước ngoài

  + Tư vấn chia tài sản chung khi ly hôn đơn phương hoặc ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài

  + Tư vấn quyền nuôi con và cấp dưỡng khi ly hôn đơn phương hoặc ly hôn thuận tình có yếu tố nước ngoài

  xem chi tiết

  Dịch vụ giải quyết tranh chấp tài sản chung vợ chồng

  + Tư vấn các quyền về tài sản chung vợ chồng khi ly hôn hoặc sau khi ly hôn

  + Tư vấn cách bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp về tài sản chung khi ly hôn hoặc sau khi ly hôn

  + Tư vấn định giá tài sản chung khi ly hôn hoặc sau khi ly hôn

  + Luật sư bảo vệ cho khách hàng tại phiên tòa tranh chấp tài sản chung khi ly hôn hoặc sau khi ly hôn

  xem chi tiết